Network

Delhi

Jain Medicos,

Budh Vihar, New Delhi.
Tel. 011-27631272

Shardha Pharmaceuticals,

Sant Nagar, Burari, New Delhi.
Tel. 011-27616190

J.K. Pharmaceuticals,

Rohini, Delhi.
Tel. 011-27554246

Kasturi Enterprises,

Adarsh Nagar, New Delhi.
Tel. 011-27682908

Newone Healthcare,

Okhla, New Delhi.
Tel. 8285146221

Medilinks,

Paschim Vihar, New Dlehi.
Tel. 011-25250190

Choudhary Pharma,

Yamuna Vihar, New Delhi. Tel. 9250747894

Aar Pee Healthcare,

Sainik Vihar, New Delhi.
Tel. 011-27013070

Haryana

Uttar Pradesh

S.P. Medical Agencies,

Rohtak, Haryana.
Tel. 01262-256692/9255284895

Dixit Distributors Pvt Ltd,

Birhana Road, Kanpur.
Tel. 0512-2302941